Congrés de joves


Explicació del que va ser el Congrés de Joves, mitjantçant la festa de presentació celebrada a Manresa. Reportatge (1976)