Improvització


A partir d'unes persones interessades en filmar una pel·lícula s'improvitza el guió. Experimental (1979)